NEPOVRATNA SREDSTVA IN FINANCIRANJE

Eko sklad za investicijo v toplotne črpalke ponuja nepovratna sredstva ter ugodne kredite do 10 let.

Po oddaji popolne vloge z vsemi prilogami eko sklad v roku 6 mesecev pripravi pogodbo in jo pošlje investitorju v podpis, temu sledi izplačilo subvencije.

Splošni in finančni pogoji kreditiranja ter ostale določbe so podrobneje opredeljeni v polnem besedilu javnega poziva.

Scroll to Top
Call Now Button