VZDRŽEVALNI PAKETI

Fotovoltaika deluje neslišno in tako težje odkrivamo nedelovanje. Sončna elektrarna je izpostavljena nepredvidenim vremenskim in mehanskim vplivom, spremembam na distribucijskem omrežju in jo je tako kot vsako napravo potrebno redno vzdrževati. Redni preventivni pregledi solarne elektrarne omogočajo sprotno odkrivanje napak in s tem povečujejo proizvedeno količino energije in povečujejo varnost. Hkrati pa obstajajo tudi zakonske zahteve po pregledih, ki jih mora izpolniti vsak lastnik.

VZDRŽEVALNI PAKETI

Z rednimi pregledi odkrijemo in odpravimo dejavnike, ki povzročajo slabše delovanje sončne elektrarne in tako občutno izboljšamo energijski izplen ter donosnost investicije. S tem povečamo tudi varnost delovanja in zmanjšamo možnost nesreč kot je na primer požar. Z ustreznim paketom, zadostite tudi zakonske potrebe po pregledih in meritvah. V pregledih niso všteli stroški menjave opreme in dela v primeru menjave. V garancijskih rokih je menjava vsekakor brezplačna!

Nadzor
Brez
Zakonski
Srebrni
Zlati
Aplikacija za spremljanje delovanja in ugotavljanje napak
Spletni portal za spremljanje delovanja in ugotavljanje napak
Enerindaljinski nadzor (Meritve in primerjava dejanskega delovanja s pričakovanim ter pregled varnostnih zapisov)
Odprava napak na daljavo
Informiranje in poročanje
Obveščanja o odstopanju od pričakovanega delovanj
Obveščanja o napakah v delovanju
Letna poročila o proizvodnji, napakah in primerjave
Kvartalna poročila o proizvodnji, napakah in primerjave
Mesečna poročila o proizvodnji, napakah in primerjave
Poročilo o pregledu
Obveščanje o zakonskih spremembah
Poročilo o intervenciji
Pregledi in preventivno vzdrževanje ter čiščenje
Čiščenje sončnih panelov
3 leta
2 leti
Čiščenje razsmernikov
3 leta
2 leti
Pregled in meritve električnih napeljav, konektorjev in omaric
8 let
3 leta
2 leti
Pregled in test razsmernikov
2 leti
3 leta
2 leti
Meritve strelovoda
2 leti
2 leti
Pregled delovanja zaščitnih naprav (test prisilnega izklopa)
2 leti
3 leta
2 leti
Vizualni ogled stanja sončnih panelov, podkonstukcije, kabelskih tras in strelovodov
3 leta
2 leti
Fizični pregled stanja sončnih panelov, podkonstukcije, kabelskih tras in strelovodov
2 leti
Pregled iz zamenjava varnostnih in informativnih nalepk
3 leta
2 leti
Pregled delovanja elektrarne z IR-kamero
2 leti
2 leti
Pregled osenčenosti (z leti prihaja do sprememb)
3 leta
2 leti
Pregled in odstranitev ptičjih gnezd pod elektrarno
2 leti
Pregled in odstranitev panjev pod elektrarno
2 leti
Intervencijski pregled po izrednih vremenskih razmerah
3 leta
Odzivnost
Telefonski odziv na brezplačno številko ob delovnikih od 7h do 15h
Telefonski odziv na posebno številko 24/7
Odzivni čas za nujni intervencijski pregled od časa prijave napake s strani Erasola
5 dni
Odzivni čas za nujni intervencijski pregled od časa prijave napake s strani naročnika
7 dni
7 dni
Odzivni čas za nenujni intervencijski pregled od časa prijave
10 dni
Rok za odpravo napake po intervencijskem pregledu
7 dni
7 dni
Druge storitve
Navodila za obratovanje in vzdrževanje
Požarni načrt
Svetovanje glede izbire zavarovanja in zavarovalnih kritij
Zavarovanje elektrarne in posledic elektrarne

Običajni stroški popravil (točen strošek oceni serviser)

Počeno steklo

Počeno steklo

80€ – 300€

Veje nad paneli

Veje nad paneli

50€ – 200€

Razrahljana napeljava

Razrahljana napeljava

100€ – 200€

Počeni paneli

Počeni paneli

150€ – 300€

Rja

Rja

150€ – 350€

Pokvarjen razsmernik

Pokvarjen razsmernik

1000€ – 2500€

Poškodba strehe

Poškodba strehe

2000€ – 3000€

Scroll to Top
Call Now Button